Her er du nå: Startsiden > Måsegg

Måsegg

Et av vårens vakreste eventyr på Sørøya som ellers på Finnmarkskysten er å samle måsegg. Dette er en ressurs som i all hovedsak utnyttes i Nord-Norge.


Copyright © 2003, Anne Olsen-Ryum


Måkene hekker der rovdyr ikke kommer til. På små øyer, holmer og skjær, hekker de rett på grunnfjellet eller i lyngen, mens på fastlandet og på store øyer hekker de i bratte berg med hyller eller oppe på høye steiner. Her må man tenke på sikkerheten og være forsiktig!

Starttidspunktet for verping avhenger av to forhold: mattilgang og vær. I år med mye mat i havet starter hekkingen tidlig og det blir mye egg. Vanligvis begynner måkene å verpe i slutten av april eller begynnelsen av mai.

Måkene legger i alt tre egg, og når alle tre er lagt sier man at måken er fullvorpen. Hvis eggene ikke klekkes, blir ødelagt eller plukket, legger måkene nye egg. Når man sanker måsegg, er det vanlig at i reir hvor det ligger tre egg, får ett egg ligge igjen.

Hvordan skal man så vite om egget er ferskt og ikke inneholder blod eller kyllingfostre (stroppent)? Hvis det er flere egg i reiret, bruk disse tommelfingerreglene:
-egg som har rusk og gress fra reiret klistret på, er som regel helt ferske.
-eggene som er lagt sist er lysest i fargen.

Bruk også "vannprøven": legg eggene i en bøtte kaldt vann. Hvis eggen flyter opp i den butte enden er det "stroppent", det vil si at kyllingen har begynt å utvikle seg og egget er uspiselig.

Måsegg serveres som regel hardkokt gjerne med kaviar til - og Mackøl og måsegg er jo et begrep som er kjent over hele landet! Kok måsegget i 15-20 minutter. Del det på langs og server det varmt eller kaldt. Ellers er måsegg kjempefine i bakverk, både i sukkerbrød, vafler og pannekaker.

Lover og bestemmelser
Innsamling av egg og dun er regulert av forskrift av 15. mars 1988 som sier at grunneiere — eller brukere — kan ta bort egg fra følgene fuglearter:

-I Nordland, Troms og Finnmark Gråmåke, svartbak, fiskemåke, krykkje og kvinand i tiden til og med 14. juni.

-I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Gråmåke, svartbak, fiskemåke, og kvinand i tiden til og med 20. mai.

-I Sør-Norge sør for Sør-Trøndelag Gråmåke, sildemåke, svartbak, fiskemåke og kvinand i tiden til og med 20. mai.

-Dun av ærfugl kan tas bort hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

-På Statens grunn i Finnmark har de som er fast bosatt i kommunen samme rett som grunneier eller bruker.

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april t.o.m. 31. mars 2007.